Werkwijze

In het eerste gesprek komt uw hulpvraag aan bod en stel ik u vragen om u zo goed mogelijk te begrijpen. Ook bekijken we of u bij mij op het juiste adres bent en zo niet, waar u dan beter geholpen kan worden. Tenslotte bespreken we of we beiden het gevoel hebben , dat we op een positieve manier kunnen samenwerken.

Vaak vraag ik u thuis een vragenlijst in te vullen om een beeld te krijgen van hoe u zicht in diverse omstandigheden voelt. In een later stadium van de therapie kan dit herhaald worden, zodat er goed zicht komt op de vorderingen.

In een volgende afspraak ga ik in op uw achtergrond. Met al deze gegevens maak ik dan  een behandelplan dat met u besproken wordt. Na uw akkoord kan de behandeling starten.

TIjdens de behandeling zal ik met u op gezette tijden bekijken of de behandeling nog verloopt zoals in het begin werd afgesproken in het behandelplan. Waar nodig wordt het behandelplan bijgesteld. Ook evalueer ik met u, al of niet aan de hand van de ingevulde ROM-vragenlijsten.