Waarneming

Wanneer ik  langere tijd afwezig ben, zal ik met u bespreken of u behoefte heeft aan tijdelijke vervanging door een collega. Mocht ik, door overmacht, niet in staat zijn geweest contact met u op te nemen, dan wordt u door een collega van mij benaderd.