Kosten

De kosten van psychotherapie in de SGGZ (Specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg) worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

De declaraties worden door mij in de vorm van een DBC (diagnose behandel combinatie) rechtstreeks bij uw verzekering ingediend  aan het einde van de behandeling of aan het einde van een behandelingsjaar.

U kunt er ook voor kiezen om het zelf te betalen. De kosten daarvan zijn conform de NZA- tarieven (zie www.nza.nl) voor een consult van 45 minuten is het tarief vanaf 2017, € 98,00. Dit geldt ook voor de zorg, die niet door uw zorgverzekeraar vergoed wordt.

Ten behoeve van de vergoeding door uw verzekeraar moet ik  sommige gegevens over de behandeling aan uw verzekering doorgeven. Dit zijn de code van de behandeling en de activiteiten, die daarbinnen hebben plaatsgevonden.

Op grond van de zorgverzekeringswet worden deze gegevens geanonimiseerd aangeleverd aan een landelijke database, het DIS. 

Ik heb contracten met de volgende (koepels van) verzekeraars:

Zilveren Kruis Achmea, DSW, CZ, Menzis, Multizorg, de Friesland en VGZ.