Crisis

Wanneer er sprake is van crisis, is de huisarts de aangewezen persoon in de verwijzing naar een crisisdienst. Deze afspraak geldt voor binnen en ook buiten kantoortijden. In het eerste geval zal er ook contact zijn tussen mij en de huisarts.